Mēs esam gatavi sadarboties gan ar juridiskajām personām, gan privātpersonām.
Kad pamatoti nepieciešams izmaksu aprēķins. esam gatavi izbraukt un veikt to uz vietas, uzaicināt uz mūsu biroju, parādīt līdzīgu konstrukciju paraugus, piedāvāt vizuālo un tehnisko risinājumu iespējas.

Pieredze rāda, ka iepriekš jāapsver un jāizlemj daudzi jautājumi, jo īpaši attiecībā uz žogu konstrukcijām, lai vēlāk mēs nesaskartos ar apstākļiem un sarežģījumiem, kurus varēja paredzēt iepriekš un izvairīties no tām.

Jūs, protams, varat piedāvāt pabeigtu projektu ar aprēķina aprakstu un visām nepieciešamām komponentēm jūsu metāla konstrukcijai, bet jūs varat arī vienkārši sazināties ar mums tikai ar ideju par to, ko jūs vēlaties redzēt un tad mēs piedāvāsim jums šīs idejas materiālās realizācijas variantus.

Darbs tiek veikts, pamatojoties uz noslēgtu divpusēju līgumu.
Tajā ietverti noteikumi par sadarbības priekšmetu un izpildes noteikumiem. Bez tam ir tehniskais pielikums, saskaņotu dizaina skiču formā par objektu, kas tiks ražots.

Ja darba specifika paredz konstruktora piesaisti, tad par tehnisko pielikumu ir uzskatāma konstruktora sagatavotā tehniskā projekta dokumentācija. Pamatojoties uz nepieciešamību un jūsu vēlmēm, mēs varam nodrošināt dizaina vizualizāciju trīsdimensiju grafikā.

Visi līguma noteikumi, protams, ir ļoti individuāli, bet tie vienmēr ir balstīta uz veselā saprāta principiem un efektivitāti. Tas ietver iepriekšēju un galīgu norēķinu pēc pabeigšanas.

Kvalitātes garantija ir paredzēta visiem darba veidiem.
Izvēle sākt sadarbību – Jūsu, tās praktiskais rezultāts – mūsu!